Wyniki Dziecięcego Pucharu Orlicy od sezonu 2016/2017

Sezon 2018/2019

Wyniki z poszczególnych edycji

27.12.2018

Wyniki
Edycja Bożonarodzeniowa

19.01.2019

Wyniki
II Edycja Wielkopolska

02.02.2019

Wyniki
III Edycja Dolnośląska

16.02.2019

Wyniki
IV Edycja Śląska

09.03.2019

Wyniki
V Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

19.01.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po II Edycji Wielkopolskiej

02.02.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po III Edycji Dolnośląskiej

16.02.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po IV Edycji Śląskiej

09.03.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po V Edycji Finałowej

Sezon 2017/2018

Wyniki z poszczególnych edycji

28.12.2017

Wyniki
Edycja Bożonarodzeniowa

20.01.2018

Wyniki
II Edycja Dolnośląska

03.02.2018

Wyniki
III Edycja Małopolska

17.02.2018

Wyniki
IV Edycja Wielkopolska

10.03.2018

Wyniki
V Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

28.12.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po I Edycji Bożonarodzeniowej

20.01.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po II Edycji Dolnośląskiej

03.02.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po III Edycji Małopolskiej

17.02.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po IV Edycji Wielkopolskiej

10.03.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po V Edycji Finałowej

Sezon 2016/2017

Wyniki z poszczególnych edycji

28.12.2016

Wyniki
Edycja Bożonarodzeniowa

21.01.2017

Wyniki
I Edycja

04.02.2017

Wyniki
II Edycja

18.02.2017

Wyniki
III Edycja

18.03.2017

Wyniki
Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

28.12.2016

Klasyfikacja Punktowa
Po Edycji Bożonarodzeniowej

21.01.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po I Edycji

04.02.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po II Edycji

18.02.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po III Edycji

18.03.2017

Klasyfikacja Punktowa
Sezon 2016/2017