Wyniki Dziecięcego Pucharu Orlicy na sezon 2021/2022

Sezon 2021/2022

Wyniki z poszczególnych edycji

28.12.2021

Wyniki
I runda
Bożonarodzeniowa

22.01.2022

Wyniki
II runda
feryjna

05.02.2022

Wyniki
III runda
feryjna

26.02.2022

Wyniki
IV runda
feryjna

12.03.2022

Wyniki
V Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

26.02.2022

Klasyfikacja Punktowa
Po IV rundzie
feryjnej

12.03.2022

Klasyfikacja generalna
Po V rundzie finałowej

22.01.2022

Klasyfikacja Punktowa
Po II rundzie
feryjnej

05.02.2021

Klasyfikacja Punktowa
Po III rundzie
feryjnej

26.02.2022

Klasyfikacja Punktowa
Po IV rundzie
feryjnej